Hij verstijft wanneer Simon hem beledigd – seconden later heeft het jurylid spijt van elk woord